Möja kalendarium 2018

 

COOP

Berg - öppet året runt.

Långvik - öppet april - sept

www.konsummoja.se/


MÖJA VÄRDSHUS

Öppet fre-sönd hela vintern, onsd-sönd vår och varje dag sommar. 

www.mojavardshus.se/

 

MÖJA VANDRARHEM 

Öppet året runt.

www.mojavandrarhem.se

 

WIKSTRÖMS FISK

Öppet året runt för lunch mån-fre, kvällar och helger enl. ök. Sommartid öppet dagligen.

www.wikstromsfisk.se/

 

ROLAND SVENSSON MUSEUM

Öppet året runt, bokas i förväg. Sommartid öppet dagligen.

www.rolandsvenssonsllskapet.se

 

MÖJA KYRKA

Året runt:
Vuxenkör och barnkör (7-12 år) varje vecka.
Pensionärsträffar och söndagsgudstjänster varannan vecka.
Gudstjänster med musik och kör till alla kyrkliga högtider.

Sommarverksamheter:
Drop-in bröllop 14/7.
Sommarmusikkvällar 12/7, 19/7 och 26/7.
Utflykter till omkringliggande öar med friluftsgudstjänst 11/7, 25/7.
Körkonsert med "Förklädd gud" 29/9.

www.svenskakyrkan.se

 

MÖJA DANSBANA 

Bio, liveuppträdanden, marknad, allsång mm.

www.mojadansbana.se

 

HAMNBAREN

Öppet 1/5 - 30/9

Facebook

 

MÖJA GÄSTHEM

Öppet året runt för störe sällskap, öppet dagligen 1/5 - 30/9

HUMLANS B&B

Öppet året runt, bokas i förväg.

www.mojagasthem.se

 

MÖJA HAVSKAJAKER

Öppet apr-okt.

www.mojahavskajaker.se

 

FARTYGET MS ELISABETH

Turer till ytterskärgården.

Vårutflykter; 18/4, 5/5, 11/5, 16/5, 25/5 och 29/5

Roland Svensson ö-värld; 29/6, 5/7, 11/7, 18/7, 25/7

Elisabeth Möja 

 

PÄRLAN PÅ MÖJA

 "Bakfickan" har öppet 23/6 (kl.12-01) och 24/6 (kl.12-16).

Fotboll visas i Salongen 23/6 (kl.18.00). Det finns 24 bokningsbara platser: info@parlanpamoja

I övrigt ca 40 platser i Salongen från kl 19.30.

www.parlanpamoja.se

 

HEMBYGDSMUSEET

Öppnar 27/6 till 19/8, onsdagar, lördagar och söndagar kl 13.30 - 16,00.

www.hembygd.se

 

SKÄRGÅRDSGALLERIET

Öppet året runt enl. ök. 070-6785534 eller 070-5907917. Från 9/7 - 11/8, dagligen kl. 12.00 - 16.00

www.skargardsgalleriet.se

 

DRAGSPELSTRÄFF 

Möjahallen 15/9 kl.12.00 

www.bjurmans.se