Möja kalendarium 2019

 

COOP

Berg - öppet året runt.

Långvik - öppet april - sept

www.konsummoja.se/


MÖJA VÄRDSHUS

Öppet fre-sönd hela vintern, onsd-sönd vår och varje dag sommar. 

www.mojavardshus.se/

 

MÖJA VANDRARHEM 

Öppet året runt. Sommartid bemannat dagligen kl.9-18.

www.mojavandrarhem.se

 

WIKSTRÖMS FISK

Öppet året runt för lunch mån-fre, kvällar och helger enl. ök. Sommartid öppet dagligen.

www.wikstromsfisk.se/

 

ROLAND SVENSSON MUSEUM

Öppet året runt, bokas i förväg. Sommartid öppet dagligen.

www.rolandsvenssonsllskapet.se

 

MÖJA KYRKA

Året runt:
Vuxenkör och barnkör (7-12 år) varje vecka.
Pensionärsträffar och söndagsgudstjänster varannan vecka.
Gudstjänster med musik och kör till alla kyrkliga högtider.

Sommarverksamheter:
Drop-in bröllop.
Sommarmusikkvällar.
Utflykter till omkringliggande öar med friluftsgudstjänst

www.svenskakyrkan.se

 

MÖJA DANSBANA 

Bio, liveuppträdanden, marknad, allsång mm.

www.mojadansbana.se

 

HAMNBAREN

Öppet 1/5 - 30/9

Facebook

 

MÖJA GÄSTHEM

Öppet året runt för störe sällskap, öppet dagligen 1/5 - 30/9

www.mojagasthem.se

HUMLANS B&B

Öppet året runt, bokas i förväg.

www.mojagasthem.se

 

MÖJA HAVSKAJAKER

Öppet 18 jini - 15 sep.

www.mojahavskajaker.se

 

FARTYGET MS ELISABETH

Turer till ytterskärgården, vårutflykter, Roland Svensson ö-värld, Rysshärjningarna mm

Elisabeth Möja 

 

PÄRLAN PÅ MÖJA

Från midsommar till mitten av augusti.

www.parlanpamoja.se

 

MÖJA FISK (Olsson & Jernberg)

Öppnar 5 juli.

www.olssonjerberg.se

 

HEMBYGDSMUSEET

Öppnar 27/6 till 19/8, onsdagar, lördagar och söndagar kl 13.30 - 16,00.

www.hembygd.se

 

SKÄRGÅRDSGALLERIET

Öppet året runt enl. ök. 070-6785534 eller 070-5907917. Från 9/7 - 11/8, dagligen kl. 12.00 - 16.00

www.skargardsgalleriet.se

 

DRAGSPELSTRÄFF 

Möjahallen 14/9 kl.12.00 

www.bjurmans.se