Besöksmålets namn Telefon E-post
Berg
Pärlan på Möja 08-571 641 85 info@parlanpamoja.se
Möja Värdshus 08 571 616 00 info@mojavardshus.se
Möja Dansbana MKU info@mojadansbana.se
Coop Berg Möja 08 571 61200 konsum.moja@swipnet.se
Fiskboden joakim@olssonjernberg.se
Möja hamnbar 070-676 71 90
Ramsmora
Wikströms fisk 08-571 641 70 info@wikstromsfisk.se
Långvik
Coop Långvik Möja 08 571 61200 konsum.moja@swipnet.se