Gästhamnar på Möja

På Möja finns fyra gästhamnar som drivs av respektive bys fiske/hamnförening. Platser går ej att förboka och avgift erläggs på plats.

2019 utvecklas hamnarna av projektet SEASTOP och fler gästplatser kommer tillföras under 2019-20.

                     

Kyrkviken / Berg                                               Löka

          

Ramsmora                                                        Långvik

 

––