Gästhamnar på Möja

På Möja finns fyra gästhamnar som drivs av respektive bys fiske/hamnförening. Platser går ej att förboka och avgift erläggs på plats.

2019 utvecklas hamnarna av projektet SEASTOP och fler gästplatser kommer tillföras under 2019-20.

                     

Kyrkviken / Berg                                                Löka

Hamnkapten 0769004464 (9-11 + 19-21)         Hamnkapten 0769004464 (9-11 + 19-21)

          

Ramsmora                                                        Långvik

                                                                          Hamnkapten Ove 070 6785534, Lennart 070 8969018