Möja förr i världen

Bofast befolkning har funnits på Möja sedan vikingatiden. På 1200-talet kallades ön Myghi i Kung Valdemars seglingsbeskrivning. Möja finns också omnämnt i en jordebok från 1543, då fanns det elva gårdar fördelade på byarna Berg, Löka, Ramsmora och Långvik samt Södermöja.

Hela ön blev nedbränd 1719 vid de så kallade rysshärjningarna. Det enda huset som klarade sig var det lilla kapellet i Berg. Kapellet revs och år 1768 byggdes den nuvarande kyrkan upp på ungefär samma plats. Kyrkan har sedan dess byggts om och fick sitt nuvarande utseende under 1800-talet.

Fisket var den dominerande inkomstkällan, och fisken roddes till Stockholms marknader när det var öppet vatten. Vintertid kunde frakterna ske med häst och vagn på isen. Fisket var huvudnäring fram till 1980-talet, då avtog det snabbt och idag finns endast en fiskare kvar.

Tidigare fanns också stora jordgubbsodlingar och Möjajordgubbarna var vida kända. Idag finns ingen som odlar kommersiellt längre, men man ser på många håll öppna ängar som tidigare varit jordgubbsåkrar. Det är denna del av skärgården som genom åren skildrats av konstnärer som Roland Svensson; författaren, vissångaren, tonsättaren och målaren Evert Taube hämtade inspiration på det numera nedlagda Pensionat Strandvik på Södermöja när han skrev sin kända visa Det går en dans på Sunnanö. Jules Sylvain, som bl a komponerat många gamla schlagers som Dansen går på alla bryggorna och Med en enkel tulipan, bodde många somrar på Byholmen innan han flyttade till sydligare breddgrader och blev bananodlare (det säger i alla fall ryktet).