Möja

Möja, som består av Stora Möja och Södermöja och öarna omkring, är ett levande skärgårdssamhälle med nästan samma service som i storstan fast allt är i miniformat. Möja ligger längst ut i havsbandet med ytterskärgårdens unika natur inom räckhåll.

Skärgården kring Storö-Bockö-Lökaö kallas med ett gemensamt namn för Möjareservatet. Detta är ett av de mest besökta områdena för båtfolket.

Stora Möja är med sina fina landsvägar en utmärkt cykel- och promenadö med bra väg från norr till söder.

Möjas stränder är relativt otillgängliga och lämpar sig mindre bra för bad, det finns inga iordningsställda badplatser på ön. Men det finns möjligheter till klippbad på både väst och östsidan av ön. Se karta hos Turistboden.

Här finns ingen asfalt och man kan inte ta sig hit med bil men har du rörelsehinder finns taxi på ön. Hem kan du åka från vilken som helst av Möjas sex ångbåtsbryggor.

Möjaborna har varit mer obenägna att sälja ut tomter och hus till sommargäster än skärgårdsbefolkningen på många andra öar. Detta har bidragit till den genuina karaktären på hus och sjöbodar, de flesta samlade i de unika fem små byarna: Berg, Löka, Ramsmora, Långvik och Hamn.

Det finns ca 250 bofasta på ön. På sommaren mångdubblas befolkningen och många av de bofasta arbetar då med servicearbeten av olika slag. Vintertid arbetar man med annat, exempelvis hantverksyrken, telekommunikation och inom skolan eller affären som är de största arbetsgivarna. Öns skola har undervisning för grundskolans alla klasser. Där finns även förskola.

Du som vistas på Möja ska känna dig välkommen. Tänk på att ditt besök sker på naturens och kulturlandskapets villkor. Var rädd om ön och lämna den i det skick du själv vill finna den nästa gång du kommer hit.

Välkommen till Möja!