Möja turistförening (MTF)

Möja Turistförening bildades 2003 och högsta prioritet var att få igång en väl fungerande turist-information.

Verksamheten finansieras genom bidrag från Värmdö kommun, serviceavgifter från turistrelaterade företag i Möjaskärgården samt stödmedlemmarnas avgifter.

Första året hade Möja Turistförening 47 medlemmar.

Vi vill att:

  • Besökare ska känna sig välkomna och ges möjlighet att uppleva ett genuint i nuet levande skärgårdssamhälle med bevarade natur- och kulturvärden
  • Turistföreningens verksamhet ska bidra till att kontakten mellan de fast- och fritidsboende och turisterna blir positiv och präglas av ömsesidig respekt
  • Möjabor som hamnar i konflikt till följd av turismen ska, om de så önskar, få stöd av Turistföreningen
  • Turistföreningen ska vara en naturlig samarbetspartner för de Möjabor som önskar sälja varor och tjänster till turisterna
  • Turistföreningen ska inte bidra till aktiviteter som framstår som främmande för skärgårdsmiljön, exempelvis nöjesparks-liknande anläggningar mm