Medlemssidor

Möja Turistförening arbetar efter följande riktlinjer för att bevara Möjas särart bland de stora skärgårdsöarna.

Vi vill att:

  • Besökare ska känna sig välkomna och ges möjlighet att uppleva ett genuint i nuet levande skärgårdssamhälle med bevarade natur och kulturvärden.
  • Turistföreningens verksamhet ska bidra till att kontakten mellan de fast- och fritidsboende och turisterna blir positiv och präglas av ömsesidig respekt.
  • Möjabor som hamnar i konflikt till följd av turismen ska, om de så önskar, få stöd av Turistföreningen.  
  • Turistföreningen ska vara en naturlig samarbetspartner för de Möjabor som önskar sälja varor och tjänster till turisterna.
  • Turistföreningen inte ska bidra till aktiviteter som framstår som främmande för skärgårdsmiljön, exempelvis nöjesparksliknande anläggningar.

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2018

Verksamhet

Möja turistförening är en ideell och neutral sammanslutning av företag och privatpersoner. Föreningens främsta uppgift är att främja utvecklingen av besöksnäringen i Möjaskärgården.

Under året har styrelsen haft 4 möten, deltagit i samtal och seminarier hos Värmdö kommun, Transportstyrelsen, Visit Sweden, Stockholm Archipelago och museet HAMN.

Turistboden har utöver juli även haft öppet under helger i maj/juni och aug/sep.

I år deltog turistföreningen inte på dansbanans marknader, men boden höll öppet på sommarmarknaden.

Turistföreningen ordnade plats och marknadsförde en helikoptertur anordnad av Heliair. Eventet blev populärt och över 70 barn och vuxna flögs över ön.

Hemsida och Facebook har uppdaterats löpande och numera är Facebook den främsta kanalen för aktuell information.

Väderstationen som har suttit på Henri Tengvalls hus, har flyttats till turistboden.

I samarbete med Företagarföreningen har skyltar med uppmaningen att sänka hastigheten satts upp längs landsvägen. Uppfattningen är att åtgärden både uppskattats och respekterats vilket lett till att tempot på landsvägen delvis sänkts.

Hösten 2018 blev spången vid båtkärret i projektet Möja Natur- och Kulturstig färdig. Vintern 2018/19 är 3 informationstavlor tillverkade och slutkorrektur på text och illustrationer är färdigt för de fem första skyltarna till byarna Långvik, Ramsmora, Löka, Berg och Hamn.

Naturstigen är efter stormen Alfrida delvis oframkomlig och arbetet med att undanröja fallna träd har påbörjats.

 

Verksamhetsplan 2019

Turistföreningen fortsätter arbetet med att på ett professionellt, neutralt och tydligt sätt informera öns samtliga besökare om vad Möja har att erbjuda.

Sortimentet och öppettider i turistboden utökas för att öka intäkterna.

Närvaron på Facebook fortsätter och utvecklas och hemsidan ses över.

Skyltarna om att sänka hastigheten på landsvägen planeras att årligen sättas upp under maj-september.

Slutdatum för Möja Natur- och Kulturstig är förlängt till 2019-12-31 och arbetet med att sammanställa text, illustrationer och att placera ut ca 10 informationstavlor fortsätter.

Rysshärjningarna 1719 kommer att uppmärksammas av bl.a. museet HAMN och turistföreningen har anmält intresse att ta del av utställningsmaterialet. Turistföreningen deltar även i en lokal projektgrupp kring rysshärjningarna i Möjaskärgården och visionen är lokala föreläsningar, vandringar, båtturer och autentiska ryssugnar.

 

Stadgar

Stadgar för Möja Turistförening.

Årsredovisningar

Årsmötesprotokoll