Medlemssidor

Verksamhetsberettelse 2015

2015 var en sommar med kall inledning och en avslutning med fint sommarväder. Besöksantalet i Turistbyrån var något lägre än tidigare somrar och försäljningen var också lägre än tidigare. Detta var inte specifikt för Turistbyrån – skärgårdsturismen var inte på topp förrän på sensommaren, sannolikt kopplat till det kalla vädret.

Turistföreningen sjösatte en helt omarbetad hemsida i början av juni, www.mojaturistinfo.se (samma adress som tidigare). På hemsidan finns on-line rapportering av Möja-vädret från en väderstation, som Turistföreningen köpt och installerat i Berg. Hemsidan kunde finansieras genom bidrag från Ö-fonden samt annonsörer och har haft många besökare.

Genom bredbandsutbyggnaden på Möja har Turistbyrån i Berg numera tillgång till wifi-zon året-runt. Turistföreningen har även bekostat abonnemang så att wifi funnits tillgängligt i området runt Kyrkviken under sommarmånaderna.                     

Turistbyrån var bemannad med fyra medarbetare, samtliga med anknytning till Möja.

Turistföreningen medverkade traditionsenligt på Möja Marknad och på Julmarknaden.

Naturstigarna har underhållits med kompletterande snitsling och vägskyltarna har setts efter.

Viss turistinformation har funnits anslagen på Turistbyrån och på öns anslagstavlor.

Styrelsen har haft fem protokollförda möten under 2015.

 

Ekonomi

Föreningens ekonomi grundar sig på:

 • Kommunens bidrag på 50.000 kr
 • Medlemsavgifter (Föreningen har ca 20 servicemedlemmar)
 • Försäljning i Turistbyrån

Resultat- och balansräkning för 2015 visar ett negativt resultat för perioden om 43 ksek. Underskottet beror på en hög aktivitetsnivå med bla en ny hemsida och bredbandssatsningar dessutom har försäljningen av varor i turistbyrån minskat under perioden och bidragit till det negativa resultatet. Likviditeten i föreningen är fortfarande tillfredsställande och avsikten är att resultaten återigen skall vara i balans under 2016.

 

 

Verksamhetsplan 2016

Med ökad användning av smartphones och läsplattor kan ett delvis ändrat ”turist-beteende” märkas. Mycket av basinformationen inhämtas på egen hand och trycket av besökare i Turistbyrån mattas något. En översyn av Turistbyråns öppettider kommer därför att bli aktuell.

Naturligtvis skall aktuella aktiviteter på Möja marknadsföras med fortsatt full kraft!

Ett sätt att komplettera informationsutbudet är att sätta upp en vädertålig pekskärm i anslutning till Turistbyrån. Med en ökad frekvens av uppdatering av hemsidan kan besökarna då (dygnet-runt och sju dagar i veckan) t ex få upp information med ”ikväll på Dansbanan / i Kyrkan / på Krogen ……………” osv.

Turistföreningen kommer att planera för installation av en vädertålig pekskärm.

De mycket uppskattade naturstigarna har vissa väldigt sanka avsnitt. Turistföreningen avser att se över bidragsmöjligheterna för att ”spånga” vissa sträckor och om förutsättningar finns driva ett sådant projekt.

 

Styrelse under 2016

Britt Fogelström, ordf

Anders Stensson, kassör

Annica Karlsson

Cathrine Andersson

Elisabeth Kristiansson

Suppleanter

Emelie Flodén

Ulla Liljendahl

Revisorer

Annika Karlsson

Sune Fogelström

Revisorssuppleant

Ida Tengvall

 

Möja Turistförening arbetar efter följande riktlinjer

VÅR LEDSTJÄRNA

Att bevara Möjas särart bland de stora skärgårdsöarna.

VI VILL

Att turister som besöker Möja ska känna sig välkomna och ges möjlighet att uppleva ett genuint i nuet levande skärgårdssamhälle med bevarade natur och kulturvärden.

 

Att Turistföreningens verksamhet ska bidra till att kontakten mellan de fast- och fritidsboende och turisterna blir positiv och präglas av ömsesidig respekt.

 

Att Möjabor som hamnar i konflikt till följd av turismen ska, om de så önskar, få stöd av Turistföreningen.  

 

Att Turistföreningen ska vara en naturlig samarbetspartner för de Möjabor som önskar sälja varor och tjänster till turisterna.

 

Att Turistföreningen inte ska bidra till aktiviteter som framstår som främmande för skärgårdsmiljön, exempelvis nöjesparksliknande anläggningar.

 

 

Stadgar

Stadgar för Möja Turistförening.

Verksamhetsberättelser

Årsmötesprotokoll

Anslagstavla
 • Möjahallen

  Möjahallen

 • Roland Svensson-museet

  Roland Svensson-museet

 • Pärlan på Möja

  Pärlan på Möja

 • Möja Värdshus

  Möja Värdshus

 • Wikströms fisk

  Wikströms fisk

 • STF Möja vandrarhem

  STF Möja vandrarhem

 • Möja Havskajaker

  Möja Havskajaker

 • Bjurmans

  Bjurmans

 • Bjurmans

  Bjurmans

 • Möja Hembygdsmuseum

  Möja Hembygdsmuseum

 • Skärgårdsgalleriet

  Skärgårdsgalleriet

 • Sillö Vahine

  Sillö Vahine

 • Möja Kyrka

  Möja Kyrka

 • Södermöja pensionat

  Södermöja pensionat

 • Fiskboden

  Fiskboden

 • Skutesbranten

  Skutesbranten

 • Westermans Frigga

  Westermans Frigga

 • Stallet i Löka

  Stallet i Löka

 • Båtutflykter, Vahine AB

  Båtutflykter, Vahine AB