Medlemssidor

Möja Turistförening arbetar efter följande riktlinjer för att bevara Möjas särart bland de stora skärgårdsöarna.

Vi vill att:

  • Besökare ska känna sig välkomna och ges möjlighet att uppleva ett genuint i nuet levande skärgårdssamhälle med bevarade natur och kulturvärden.
  • Turistföreningens verksamhet ska bidra till att kontakten mellan de fast- och fritidsboende och turisterna blir positiv och präglas av ömsesidig respekt.
  • Möjabor som hamnar i konflikt till följd av turismen ska, om de så önskar, få stöd av Turistföreningen.  
  • Turistföreningen ska vara en naturlig samarbetspartner för de Möjabor som önskar sälja varor och tjänster till turisterna.
  • Turistföreningen inte ska bidra till aktiviteter som framstår som främmande för skärgårdsmiljön, exempelvis nöjesparksliknande anläggningar.

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2017

Möja turistförening är en ideell och neutral sammanslutning av företag och privatpersoner.
Föreningens främsta uppgift är att främja utvecklingen av besöksnäringen i Möjaskärgården.


Under året har styrelsen haft 4 mötet och deltagit på möten och seminarier hos Värmdö kommun,
Visit Sweden och Länsstyrelsen, samt deltagit på Allt för sjön i samarbete med SEASTOP.


Turistboden har haft öppet lite mer än normalt, bl.a. helger i aug/sep, något som uppskattats.
Turistföreningen har traditionsenligt deltagit på Möja marknad och Julmarknaden.


Hemsidan innehåll och texter har uppdaterats och samtliga medlemsföretag presenteras nu även
med en banner på startsidan.


Möja är representerade på appen och sajten ”Naturkartan” som är gratis att använda.


Under hösten 2017 skickades en webbenkät ut till 17 medlemsföretag för att utvärdera säsongen och
utifrån de 10 inkomna svaren verkar säsongen trots det svala vädret varit bra.


Företagarföreningen och turistföreningen har tillskrivit Länsstyrelsen med en begäran om sänkning
av hastigheten på landsvägen till 50km.

 

Verksamhetsplan 2018


Turistföreningen fortsätter arbetet med att på ett professionellt, neutralt och tydligt sätt
informera öns samtliga besökare om vad Möja har att erbjuda.


Hemsidan uppdateras kontinuerligt och målet är att även närvaron i sociala medier (Facebook
och Instagram) utvecklas.


Möjas egna ö-folder som tagits fram i samarbete med Värmdö kommun uppdateras inför
säsongen.


Leader Stockholmsbygd har beviljat föreningen bidrag för att utveckla Möja Natur- och
Kulturstig och Jordbruksverket förväntas godkänna ansökan under våren 2018. Projektet
omfattar att spånga naturstigen vid båtkärret och att uppföra informationstavlor på strategiska
platser runt ön.

Turistföreningen och Idrottsföreningen undersöker möjligheten att (åter)uppföra en officiell
tältplats på Möja och diskussioner förs med markägare och kommunen.


Kontakten med Värmdö kommun intensifieras beträffande framtida bidrag.

 

Stadgar

Stadgar för Möja Turistförening.

Årsredovisningar

Årsmötesprotokoll