HISTORIA / KULTUR

Publicerad den 5 March 2019

 

RYSSHÄRJNINGARNA 1719

2019 deltar Möja i trehundraårsminnet av rysshärjningarna 1719 och i samarbete med museet HAMN planeras en miniutställning och div. händelser på ön. Bland annat kommer Turistföreningen och Hembygdsmuseet samarbetar för att under sommaren informera besökare om det hemska som drabbade skärgården för 300 år sedan. Den 13 juli, dagen då rysshärjningarna inleddes, planeras vårdkasar att tändas i skärgården.

 

PLANERADE AKTIVITETER PÅ MÖJA

1 juni kl.14.00
författaren Gunnar Lind föreläser gratis om boken Brända hemman på rest. Wikströms fisk i Ramsmora.

23/6 kl.12-17
guidade båtturer från Ramsmora till Husarö med Lasse Hallén. 800kr/pp bokas på 070-539 73 23

13 juli kl.12 
”tänds” Möjas vårdkase i Löka, dagen då rysshärjningarna startade. 

13 juli kl.17-19
föreläsning på Hembygdsmuseet i Berg med Lars Hallén. Entré 20kr föranmälan på 073 554 9359

18 juli och 3 augusti kl.14-16
Två timmars vandring med berättelser om Rysshärjningarna och livet på Möja 1719 med ett avslutande besök vid en s k ryssugn vid Fornbybranten”. Gratis deltagande, lätt terräng, start vid turistboden i Berg, guide Ingemar Hamskär.

11/8 kl.12-17
guidade båtturer från Ramsmora till Husarö med Lasse Hallén. 800kr/pp bokas på 070-539 73 23

 

Läs mer på projektets hemsida: ryssharjningarna.se

 

 

MÖJA NATUR- OCH KULTURSTIG

2018 beviljades Möja turistförening stöd från LEADER och JORDBRUKSVERKET för att utveckla Möja natur- och kulturstig. Den befintliga naturstigen tvärs över ön behöver spångas vid Vattäng där Storsjön ofta svämmmar över, och informationstavlor kommer att placeras ut på strategiska platser runt ön med intressant fakta om öns byar, natur, histora och kultur. Projektet påbörjades hösten 2018 och beräknas vara färdigt sommaren 2019. 

I september blev spången färdig, kolla filmen på Facebook!

 

 

 

 

 

← Tillbaka