Flytta till Möja

I Möjaskärgården finns ca 250 fastboende och en fungerande infrastruktur.

Skola upp till åk 9, året-runt öppen butik och restauranger, fiberbaserat bredband, vårdcentral, post- och paketservice, transporttjänster och dagliga båtförbindelser.

Befolkningsutvecklingen i skärgården har tidigare stått still eller backat. Glädjande nog ser vi nu en ny liten trend med inflyttade familjer.

Välkommen till Möja!

Ta gärna kontakt med Stina Åbrandt Wikström, stina.abrandt@gmail.com