Karta

Hamn

Hamn

Hamn är en av Möjas mindre byar med avskilt läge på öns västra sida invid en naturhamn. De äldsta bostadshusen ligger i sluttningen ned mot hamnen medan ekonomibyggnaderna placerats på ett krön ovanför.