Karta

Granholmen

Granholmen

Tidigare fanns stora jordgubbsodlingar på Granholmen och Möja, jordgubbarna var vida kända. Idag finns ingen som odlar stort kommersiellt längre, men har man tur kan man få köpa någon liter Granholmsgubbar av någon bofast som fått god skörd och de är verkligen är en klass för sig. Man ser på många håll öppna ängar som tidigare varit jordgubbsåkrar.
Vid Munkhamna på Norra Granholmen, 1 km från ångbåtsbryggan, finns ängar för tältning. Munkhamna tillhör "Möjareservatet", som sköts av Skärgårdsstiftelsen.