Visit website Karta

Möja Kyrka

Möja Kyrka

Möja kyrka är från 1768 och uppfördes av byggmästaren Carl Örn. Kyrkan ligger vid en vik på södra delen av Stora Möja. Där finns också en hamn för den som kommer med båt.

Möja Kyrka är församlingskyrka i Djurö, Möja och Nämdö församling. Kyrkan ligger vid en vik på södra delen av Stora Möja i Stockholms skärgård.

kyrkan öppen när personal finns på plats. Under juli månad är kyrkan öppen vardagar kl 13-15, lördagar 12-14 och söndagar i samband med gudstjänster och förrättningar. Vill ni se kyrkan övriga tider går det bra att kontakta vaktmästaren,
Välkomna!

Agneta Sjöberg 0702-48 10 65

Ring till pastorsexpeditionen på Djurö om Du vill följa med prästbåten till Möja. Hör av dig i god tid så att mellanlandningar kan planeras in i körningen.