Karta

Norrsundshage

Norrsundshage

En liten trevlig by med mest bofasta hus, en del nya men även en del mycket gamla fina stugor, Lador och bodar.

Det går in ett långt sund mellan Norrsundshage och Lökaö som sträcker sig nästan ända fram till Löka by.

Man kan inte ta sig dit med båt i dag då det är mycket grunt vatten och igenväxt med vass och sly,

men det sägs att man förr kunde ta sig genom sundet och ut genom Löka hamn.