Visit website Karta

Ulviks Gård

Ulviks Gård

Ulviks Gård, byggnader och maskiner ägs av Öfonden och har varit i drift sedan 2005. Med ett öppet och levande skärgårdslandskap som mål har på Möja stora områden restaurerats och både foder och och betesmarker återställts.

Nu betar lamm och kor på över 200ha runt om på Möja samt kringliggande öar och stora fodermarker hålls öppna på Möja och på Svartsö. Skärgårdskött levererar ö-märkt kött till flera krogar på fastlandet. Numera finns det även hästar på gården som drivs av Möja Öbruk med Rolf och Anneli i spetsen. 

 

www.facebook.com/mojaobruk/
www.skargardskott.se/omarkt