Gästhamnar på Möja

På Möja finns fem gästhamnar som drivs av respektive bys fiske/hamnförening eller varvet. Platser går ej att förboka och avgift erläggs på plats.

2019 utvecklas hamnarna av projektet SEASTOP och fler gästplatser kommer tillföras under 2020.

          

Möja ström / varvet, macken     Kyrkviken / Berg     
Hamnkapten 0733 757 001       Hamnkapten 0769004464 (9-11 + 19-21)

                   

Löka                                          Ramsmora                                  Långvik                                                     

Hamnkapten 0769004464                                                            Hamnkapten Ove 070 6785534, Lennart 070 8969018