Möja turistförening (MTF)

Möja Turistförening bildades 2003 och högsta prioritet var att få igång en väl fungerande turist-information.

Verksamheten finansieras genom bidrag från Värmdö kommun, serviceavgifter från turistrelaterade företag i Möjaskärgården samt stödmedlemmarnas avgifter.

Första året hade Möja Turistförening 47 medlemmar.

Vi vill att:

  • Besökare ska känna sig välkomna och ges möjlighet att uppleva ett genuint i nuet levande skärgårdssamhälle med bevarade natur- och kulturvärden
  • Turistföreningens verksamhet ska bidra till att kontakten mellan de fast- och fritidsboende och turisterna blir positiv och präglas av ömsesidig respekt
  • Möjabor som hamnar i konflikt till följd av turismen ska, om de så önskar, få stöd av Turistföreningen
  • Turistföreningen ska vara en naturlig samarbetspartner för de Möjabor som önskar sälja varor och tjänster till turisterna
  • Turistföreningen ska inte bidra till aktiviteter som framstår som främmande för skärgårdsmiljön, exempelvis nöjesparks-liknande anläggningar mm

 

MÖJA NATUR- OCH KULTURSTIG

2018 fick turistföreningen stöd från LEADER och JORDBRUKSVERKET för att bygga en spång vid Vattäng där Storsjön ofta svämmmar över, och för att sätta upp informationstavlor runt ön med fakta kring byar, natur histora och kultur. 

I september blev spången färdig, kolla filmen på Facebook!