Medlemssidor

Möja Turistförening arbetar efter följande riktlinjer för att bevara Möjas särart bland de stora skärgårdsöarna.

Vi vill att:

  • Besökare ska känna sig välkomna och ges möjlighet att uppleva ett genuint i nuet levande skärgårdssamhälle med bevarade natur och kulturvärden.
  • Turistföreningens verksamhet ska bidra till att kontakten mellan de fast- och fritidsboende och turisterna blir positiv och präglas av ömsesidig respekt.
  • Möjabor som hamnar i konflikt till följd av turismen ska, om de så önskar, få stöd av Turistföreningen.  
  • Turistföreningen ska vara en naturlig samarbetspartner för de Möjabor som önskar sälja varor och tjänster till turisterna.
  • Turistföreningen inte ska bidra till aktiviteter som framstår som främmande för skärgårdsmiljön, exempelvis nöjesparksliknande anläggningar.


 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhet 2019
Möja turistförening är en ideell och neutral sammanslutning av företag och privatpersoner. Föreningens främsta uppgift är att främja utvecklingen av besöksnäringen i Möjaskärgården. Under året har styrelsen haft 4 möten, uppmärksammat rysshärjningarna i samarbete med museet HAMN, träffat Stockholm Archipelago på Möja, deltagit i seminarier hos Visit Sweden i Stockholm och diskuterat turlistor med kommunens samhällsplanerare.
Turistboden har haft öppet från mitten av juni till slutet av augusti. Det utökade presentartikelsortimentet har ökat både försäljning och vinst.
Turistföreningen deltog på dansbanans sommarmarknad, men inte julmarknad, samt på Ramsmora höstmarknad i september.

Uppmärksammandet av rysshärjningarna under 2019 blev både lyckat och uppskattat:
• 1 juni Gunnar Lind föreläser om Brända hemman på Wikströms. (Fullsatt 60p)
• 23 juni + 11 augusti, MS ELISABETH kör guidade båtturer från Ramsmora till Husarö. (ca 10p/tur)
• 13 juli ”tänds” Möjas vårdkase. (ca 50p)
• 13 juli föreläsning på Hembygdsmuseet med Lars Hallén. (ca 30p)
• 18 juli + 3 augusti ryssugnsvandring till Fornbybranten med Ingemar Hamskär. (Succé 90p + 100p)
• Utställningen från HAMN visas i Turistboden, Roland S museet, Skärgårdsgalleriet.
• Värdshuset återskapade en ryssugn i miniatyr.

För andra året ordnade turistföreningen plats och marknadsförde en helikoptertur anordnad av Heliair. Eventet skedde i år vid två tillfällen och blev återigen populärt, ca 90 barn och vuxna flögs över ön.
Hemsida och Facebook uppdateras löpande och Facebook är den främsta kanalen för information.
I samarbete med Företagarföreningen sätts sommartid skyltar upp på landsvägen med uppmaningen att
sänka hastigheten.
Projektet Möja Natur- och Kulturstig slutredovisas i mars 2020, resultatet är en välanvänd spång vid Vattäng och 10 informationstavlor runt ön med intressant text och fina illustrationer.

Verksamhetsplan 2020
Turistföreningen fortsätter arbetet att informera öns boende och besökare om vad Möja har att erbjuda.
Presentartikelsortimentet i turistboden utökas ytterligare och turistföreningen har fått överta agenturen för Möja profilkläder vilka lanseras i vår.
Närvaron på Facebook fortsätter att utvecklas, hemsidan ses över.
Rysshärjningarna 1719 planeras att uppmärksammas årligen den 13 juli. (vårdkase-rök + vandring).
Turistföreningen deltar i en lokal projektgrupp kring rysshärjningarna i Möjaskärgården.
Helikopterflygningarna pausas 2020 och utvärderas 2021.
En skärgårdsvandring över öar planeras i samarbete med Svartsö, via Ingmarsö och Finnhamn.
I maj planeras ett besök av båten Irisro i Kyrkviken där de kommer sälja trädgårdsprylar.

 

Stadgar

Stadgar för Möja Turistförening.

Årsredovisningar

Årsmötesprotokoll