Möja med egen båt

Du är som besökare med egen båt hjärtligt välkommen till Möja. Vi har mycket att erbjuda dig som båtgäst på Möja – affärer, cykeluthyrning, naturstig mm. Information hittar du under våra andra flikar. 

Möja är en unik ö med sina små byar som ligger runt de förhållandevis få hamnar där det går bra att förtöja. Bryggorna är mer att betrakta som bryggor för tillfällig förtöjning än egentliga gästhamnar. 

Möjlighet till förtöjning finns  på följande platser: 

 • Långvik: I Långvik finns två möjliga bryggor att förtöja vid en brygga mycket skyddad inne i viken och en vid udden norr om konsum. Djupet vid den inre bryggan är ca 2m och vid den yttre ca 3 m. Större båtar kan med fördel ankra i den fina viken utanför norra bryggan. Omedelbart nedanför affären finns en sjömack. Den bryggan är naturligtvis endast avsedd för affärens kunder. 
   
 • Ramsmora: I Ramsmora finns restaurangen Wikströms Fisk och gästbrygga med bojar vid inloppet till Ramsmora fiskehamn. Själva hamnen är reserverad för bybor. Djupet vid gästbryggan är 4-5 m.  Bryggan fungerar mindre bra vid ostlig till sydostlig vind. Vid Ramsmora ångbåtsbrygga finns Roland Svensson museumen, en liten strand och brygga för tillfällig angöring.
   
 • Lenhamnan: Vid Ramsmora ångbåtsbrygga finns för Kryssarklubbens medlemmar en boj i fladen söder om Ramsmora ångbåtsbrygga. Jolle kan dras upp på sandstranden nedanför Roland Svensson museet.  
   
 • Löka: Gästplatser för mindre båtar finns vid bryggan till höger innanför den stora vågbrytaren, djup ca 2 m. 
   
 • Berg: I Berg finns Turistinformation, sjömack, Coop och restauranger. För att besöka Berg förtöjer man i första hand i Kyrkviken, se nedan. Platserna i Berg är till för affären och restaurangens kunder och bara för tillfälligt bruk. Bränslebryggan kan bara användas då du tankar, båten får inte lämnas vid bränslebryggan. Djupet i hamnen i Berg är ca 1,5-2 m. 
   
 • Kyrkviken: Kyrkviken är den traditionellt mest kända hamnen på Möja. Det finns en yttre och en inre brygga, den inre bryggan (spången) är lämplig för mindre båtar då djupet i hamnen är ca 2 m. På höger sida vid inloppet till viken finns ankringsplatser för större båtar, likaså nedanför kyrkan.