FACEBOOK

Vi finns såklart även på FACEBOOK. Följ oss och inspireras av härliga skärgårdsbilder och tips om händelser. Tips! FB gruppen MÖJA ANSLAGSTAVLA används av öborna för att söka/erbjuda hjälp, aktiviteter, jobb, bostäder mm.
Läs mer…

GÄSTHAMNAR + SEASTOP

GÄSTHAMNAR OCH SEASTOP MÖJA Det finns fyra gästhamnar på Möja, Kyrkviken i Berg, Löka, Ramsmora och Långvik. Via projektet SEASTOP sker just nu utbyggnader av öns gästhamnar med förbättrad service i Långvik, Löka, Kyrkviken och Möjaström.
Läs mer…

HISTORIA / KULTUR

RYSSHÄRJNINGARNAS TREHUNDRAÅRSMINNET 1719 Under 2019 kommer Möja delta i minnesåret och det planeras för utställningar och händelser. MÖJA NATUR- OCH KULTURSTIG INVIGD Delar av naturstigen vid Vattäng översvämmas ofta och nu kan öns vandrare ta sig fram torrskodda.
Läs mer…

AKTUELLT / MÖJA KALENDER

CORONAKRISEN påverkar hela sammhället, även oss i skärgården. Många småföretagare på ön lever på besöksnäring och fritidsboende, de står nu inför stora utmaningar och anpassar sina verksamheter löpande utifrån FOLKHÄLSOMYNDIGHETERNAS (FHM) rekomendationer. På Möja händer det mycket året runt och öns turistförening samlar löpande allt i MÖJA AKTIVITETSKALENDER. Har du tips på något som händer på ön, mejla info@mojaturistinfo.se
Läs mer…
Välkommen till Möja - ön vid horisonten